Afschaffing van de maandvoorschotten voor de BTW-kwartaalaangevers

Op 16 februari 2017 werd het Koninklijk Besluit ter afschaffing van de maandvoorschotten voor de BTW-kwartaalaangevers goedgekeurd (BS 23 februari 2017). Met als gevolg dat BTW-kwartaalaangevers vanaf 1 april 2017 geen voorschotten meer hoeven te betalen. BTW-kwartaalaangevers zullen met ingang van kalenderjaar 2017 een decembervoorschot moeten betalen, zoals de BTW-maandaangevers dit al doen.

Het bedrag van het decembervoorschot voor een kwartaalaangever is gelijk aan de BTW verschuldigd voor de handelingen verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar. Dit bedrag dient ingevuld te worden in vak 91 van de BTW aangifte m.b.t. het vierde kwartaal. Het voorschot moet worden betaald uiterlijk op 24 december.

Er kan ook voor gekozen worden om een decembervoorschot te betalen dat gelijk is aan de BTW die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal (zie rooster 71 van de aangifte over het derde kwartaal). In dat geval mag rooster 91 van het vierde kwartaal niet worden ingevuld (ook niet met het bedrag 0,00 EUR).