CRS Rapportering

De financiële instellingen moeten in het kader van de Common Reporting Standard-CRS zoals geviseerd door de wet van 16 december 2015, de nodige inlichtingen voor het inkomstenjaar 2016 meedelen aan de FOD Financiën.

Na consultatie van de financiële sector wordt er een uitzonderlijke administratieve tolerantie toegestaan aan de financiële instellingen om hen de nodige tijd te geven. De CRS-bestanden (inkomstenjaar 2016) moeten bijgevolg aan de FOD Financiën worden meegedeeld uiterlijk op 31.07.2017.
Aandacht: deze termijn heeft géén betrekking op de inlichtingen die de financiële instellingen moeten meedelen in het kader van FATCA. De FATCA bestanden (inkomstenjaar 2016) moeten worden meegedeeld aan de FOD Financiën tegen de wettelijke termijn van 30.06.2017.

bron: financien.belgium.be