Het invullen van personenbelastingaangiftes is een service die we aanbieden aan al onze klanten zelfstandig bedrijfsleider van een vennootschap. Wij hebben echter ook de nodige kennis voor het invullen van aangiftes van werknemers en gepensioneerden.

Wij treden als kantoor op als mandaathouder Tax – On –Web, wij dienen als volmachthouder uw aangifte in.

Specifieke aandachtspunten zijn de vernieuwde woningfiscaliteit, de aanmelding van buitenlandse rekeningen bij het CAP,  Taks Shelter, het aanreiken van optimaliseringen doormiddel van Pensioensparen, VAPZ en Levensverzekeringen.

Het invullen van de vennootschapsbelastingaangifte doen wij via de bizztax aangifte. Wij vullen uw aangifte in op basis van de door ons gehouden boekhouding of de door u aangeleverde balans.

Wij geven u advies bij het opstellen van de jaarcijfers en trachten zo  proactief mogelijk te werken ten einde onaangename afrekeningen te vermijden.

Speciale aandacht gaat in deze discipline naar notionele intrestaftrek, investeringsaftrek, Fairness tax, thin cap & liquidatiereserve.

Wij hebben een ruime ervaring bij het aanvragen van BTW nummers voor zowel Belgische ondernemers als een Buitenlander die hier BTW belastingplichten worden.

Het invullen van de BTW aangiftes gebeurd automatisch nadat de facturen werden ingebracht in het boekhoudpakket.

Wij hebben echter ook ervaring met het automatiseren en invullen van BTW aangiftes uit ERP systemen die niet specifiek gemaakt zijn voor de Belgische wetgeving.

Verder proberen wij onze klanten ook voldoende te informeren rond de mogelijkheden tot oprichten van een BTW eenheid, het toepassen van de BTW op bedrijfswagens,..