BEPS 13

Wat is BEPs 13 ?

BEPS of Base Erosion and Profit Shifting is een nieuw plan van OCDE in het vaststellen van prijzen tussen ondernemingen die behoren tot eenzelfde groep.

In confirmatie met de OCDE actie plan om belastingontduiking te vermijden, de Europese regering heeft een nieuw richtlijn en heeft het Belgisch recht heeft zich aangepast betreffende deze materie.

Welke multinationale groepen vallen binnen de reikwijdte van deze nieuwe wetgeving ?

 

Grotendeels slaat dit op de grote multinational groepen.

In het Country-by-County (CbC) moet worden vervolledigd met een omzet die hoger is dan 750 miljoen euro gevolgd door het jaarverslag betreffende voorgaande periode.

 

Dit rapport is van toepassing sinds 1 januari 2016.

Wat zijn de nieuwe verplichtingen van ondernemingen dat deel uitmaken van een multinational groep ?

 

Om de Base Erosion and Profit Shifting te controleren, de OCDE is verplicht om verschillende formulieren in te vullen als één van de deze opgegeven elementen worden overschreden:

  • 50 miljoen euro van terugkerende opbrengsten
  • 1 miljard van de totale balans
  • 100 voltijdsequivalenten

Bijkomend van deze elementen, heeft België beslist om een specifiek deel  bij te voegen voor de Lokaal Formulieren.

Dit deel moet worden ingevuld wanneer het totaal van grensoverschrijdende transacties met entiteiten in de multinational groep hoger is dan 1 miljoen euro op het moment van de transactie.

Wat houdt deze nieuwe rapportering in ?

 

Het eerste formulier is 275 Master File (MF).

Dit bevat verschillende vragen met betrekking op de beschrijving van: de activiteiten van de multinational groep, de bedrijfsstructuur en over financiële informatie.

Dit rapport is sinds 01/01/2016 van toepassing.

 

Het 2de formulier is 275 Local File (LF).

Deze bevat vragen met betrekking op de lokale bedrijven (in België) en is meer gedetailleerd.

Als voorbeeld, u moet een lijst vervolledigen betreffende de lokale concurrentie en becijferde van informatie over de financiële gegevens.

Dit deel van het formulier LF is sinds 01/01/2016 van toepassing.

 

Het 2de deel van het formulier 275 LF bevat vragen betreffende de over de gedetailleerde transacties tussen elk bedrijf dat deel uitmaakt van de groep waarbij de transactie de 1 miljoen euro grens overschrijdt.

Dit deel van het formulier LF is sinds 01/01/2017 van toepassing.

 

Het laatste deel en belangrijkste deel van dit verslag is formulier 275 County-by-Country (CbC).

 

Dit is het moeilijkste gedeelte want dit bevat vragen over zowel gedetailleerde als niet-gedetailleerde financiële informatie van elk bedrijf dat deel uitmaakt van de multinational groep.

 

Dit deel moet worden voltooid door de moeder onderneming, als deze zich bevindt in één van de ondertekende landen van de OCDE overeenkomst.

Zo niet, zal een bedrijf van de groep worden aangesteld als moeder onderneming.

 

Als de groep de CbC overeenkomst moet voltooien nadat er elementen zijn overschreden, moet elk bedrijf van de multinational groep de lokale concurrenten informeren met het formulier 275 Counrty-by-Counrty reporting – Obligation of Notification (CbC NOT).

Dit formulier bevat algemene informatie over het lokale bedrijf en de moeder maatschappij.

Het bevat ook een clausule indien de moeder maatschappij niet verplicht is of weigert om het verslag te voltooien van de CbC, zo kan er een andere entiteiten worden aangesteld van de multinational groep om de rol te voltooien van het CbC verslag.

Deze melding moet als laatste worden verstuurd, de dag van de verklaringen van de desbetreffende  periode.

 

Belangrijke opmerking:

Elk uitspraak hierboven vermeld moet worden ingediend bij de “Minfin” regeringsplatform in XML formaat.

Voor meer informatie of het invullen van deze formulieren kan u ons altijd contact opnemen op het e-mail adres:

sam@accal.be