Zelfstandig bijberoep tijdens werkloosheid? – Incozina

ZELFSTANDIG BIJBEROEP COMBINEREN MET EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING? DE VOORWAARDEN VERSOEPELEN.

 

  • Hoe verandert zelfstandig bijberoep met een werkloosheidsuitkering?
  • Welke voorwaarden hangen eraan vast?
  • Hoe lang kan ik ‘springplank naar zelfstandige’ gebruiken?
  • Wanneer mag ik mijn zelfstandig bijberoep uitoefenen?

 

‘Springplank naar zelfstandige’ is een maatregel die toelaat om naast een werkloosheidsuitkering een zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen gedurende twaalf maanden. Dat was vroeger stukken moeilijker.

 Hoe verandert zelfstandig bijberoep met een werkloosheidsuitkering?

Voor 1 oktober 2016 mocht je enkel je statuut van zelfstandige in bijberoep combineren met een werkloosheidsuitkering als je het al minstens 3 maanden op voorhand uitvoerde. Nu geldt die regel niet meer. Met ‘Springplank naar zelfstandige’ kan je je eigen zaak beginnen terwijl je al een werkloosheidsuitkering krijgt. Daar hangen wel enkele regels aan vast.

Welke voorwaarden hangen eraan vast?

Om van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’ te genieten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

Je doet aangifte bij de RVA van de zelfstandige activiteit in bijberoep op het moment van de uitkeringsaanvraag of, indien je al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit;

  • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van de loontrekkende activiteit met als doel te kunnen genieten van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’;
  • De afgelopen 6 jaar mag je geen zelfstandige activiteit als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
  • De activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of door onderaannemers), tenzij dat heel uitzonderlijk gebeurt.

Bepaalde activiteiten zijn niet verenigbaar: de activiteit uitgeoefend als loontrekkende en de artistieke activiteit. Hier gelden aparte regelingen.

Hoe lang kan ik ‘springplank naar zelfstandige’ gebruiken?

De nieuwe regeling is niet bedoeld om oneindig door te trekken. Het statuut van zelfstandig bijberoep in combinatie met een werkloosheidsuitkering kan je 12 maanden behouden. Daarna moet je andere regelingen treffen, zoals een hoofdberoep vinden in loondienst of volledig zelfstandig worden.

Bovendien zit er ook een plafond aan de inkomsten die je mag halen uit je zelfstandig bijberoep terwijl je de werkloosheidsuitkering ontvangt. In de regel zijn beide inkomsten cumuleerbaar, maar in beperkte mate. Alles wat je dagelijks netto met je bijberoep verdient en €13,70 overschrijdt, wordt van je uitkering afgehouden.

Wat gebeurt er concreet met de inkomsten? Dat dagelijkse nettobedrag wordt berekend door je netto belastbaar jaarinkomen van het bijberoep te delen door 312. Dat netto belastbaar inkomen bereken je door je bedrijfslasten af te trekken van je bruto jaarlijks inkomen. Zo kan je dus gemakkelijk voorspellen hoeveel je mag verdienen.

Wanneer mag ik mijn zelfstandig bijberoep uitoefenen?

De activiteit in bijberoep mag op gelijk welk moment worden uitgeoefend. Het moet uiteraard wel een bijberoep blijven, anders geldt de maatregel niet langer.

Wat moet ik nog weten over ‘Springplank naar zelfstandige’? Waar kan ik hulp krijgen bij mijn aanvraag? Neem contact op met de experts van Incozina voor advies en bijstand bij het starten van je bijberoep.