Sociale Bijdrage Vennootschappen 2016

  • 11 mei 2016

De bedragen blijven ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar kleiner is dan 655 873,63 EUR zijn voor 2016 een bijdrage van 347,50 EUR. Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten…

Lees meer