Voorafbetalingen aanslagjaar 2018

  • 29 maart 2017

Door intreding van de programmawet van 3 augustus 2016 (BS 16 augustus 2016) wordt het tarief van de vermeerdering wegens niet of onvoldoende voorafbetalingen verhoogd van 1,125 % (AJ2017) naar 2,25 % (AJ2018). Hierdoor is het aangewezen om tijdig en…

Lees meer

Naar een afschaffing van de BTW voorschotten ?

  • 14 september 2016

Op vraag van de Minister van Financiën is er een Koninklijk Besluit in opmaak met als doel de welgekende btw-voorschotten voor kwartaalaangevers af te schaffen. Ondernemingen die ervoor gekozen hebben om btw-kwartaalaangiften in te dienen, zijn verplicht voorschotten te betalen,…

Lees meer

Kilometervergoeding aangepast

  • 5 juli 2016

Werknemers die een privé voertuig gebruiken voor professionele verplaatsingen kunnen hiervoor een vergoeding per kilometer ontvangen. Deze vergoeding is vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen. Het nieuwe bedrag is vastgesteld op 0.3363 EUR per kilometer en is toepasbaar vanaf 01/07/2016…

Lees meer

Sociale Bijdrage Vennootschappen 2016

  • 11 mei 2016

De bedragen blijven ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar kleiner is dan 655 873,63 EUR zijn voor 2016 een bijdrage van 347,50 EUR. Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten…

Lees meer

Aanpassing Roerende Voorheffing 2016

  • 15 april 2016

Sinds 1 januari 2016 is het algemene tarief van de roerende voorheffing in het kader van de Tax Shift gestegen van 25% naar 27%. Een korte samenvatting van welke tarieven exact van toepassing zijn. ‘Normale’ dividenden uit (beurs) vennootschappen 27%.…

Lees meer

Aanpassing Voordeel Alle Aard Auto 2016

  • 1 april 2016

Het voordeel alle aard ( VAA) voor het gebruik van een personenwagen is afhankelijk van de CO2 uitstoot, de leeftijd van de wagen en de cataloguswaarde van de wagen. De referentiewaarde voor de CO2 uitstoot wordt jaarlijks aangepast op basis…

Lees meer
  • 1
  • 2